Phí vận chuyển từng khu vực như sau:
1.    TP Hà Nội, HCM, Quảng Ninh, Cần Thơi: 
 - Miễn phí phí vận chuyển
 - Nếu trong nội thành thì giao ngay trong ngày còn ngoại thành thì thời gian giao hàng từ 1-2 ngày
 
2. Tỉnh Thành
 - Miễn phí phí vận chuyển
 - Thời gian giao hàng từ 3-5 ngày