Các ứng viên quan tâm vui lòng:
Liên hệ: Ms Đỗ Thị Liễu
Tel: 0916396959 - 02439445973 (máy lẻ 699)
CV gửi về email: tuyendung@hh-jsc.vn