Các ứng viên quan tâm vui lòng:
Liên hệ: Ms Thương - 02439748889 (máy lẻ 669)
CV gửi về email: hr.executive@beautymedi.vn